Kontakt

Har du interesse for gamle skibe, har du i foreningen mulighed for at få nogle hyggelige timer på havnen med ligesindede eller en tur på fjorden med fiskestangen.

Bliv medlem, sponsor eller annoncør!:

Som medlem kan du for kr. 300,- om året komme ud at sejle hver mandag aften maj-oktober. Derudover længere ture til f.eks. Svendborg eller Flensborg. Vi holder også arrangementer i havnen, arbejdsdage og julekomsammen. Det er altsammen svært hyggeligt.

Som sponsor eller annoncør viser du, at I aktivt støtter vores maritime kulturarv. Det har en god signalværdi. Vi medvirker ved mange begivenheder i byen, og her kan Marna give dit firma lige den ekstra opmærksomhed.

Som sponsor får du selvfølgelig vist dit logo på standeren ved skibet, på hjemmesiden og i bladet. Kontakt Per Thomsen tlf. 20785697.

Medlemsbladet uddeles til medlemmerne, og hvor det ellers er relevant. Rådhuset, biblioteket o.lign. Annonceprisen er kr. 500,- pr. 1/4 side, inklusiv medlemskab. Kontakt Per Thomsen tlf. 20785697.

Du kan også skrive til os på info@marna.dk, om du vil være medlem, sponsor, annoncør eller bare er alment interesseret i, hvad vi laver.

Indbetaling af kontingent m.m.

Du kan indbetale på flere måder:

Men uanset hvilken metode du vælger:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN!

 

xhtml css