Kontakt

Har du interesse for gamle skibe, har du i foreningen mulighed for at få nogle hyggelige timer på havnen med ligesindede eller en tur på fjorden med fiskestangen.

Bliv medlem eller sponsor!:

Som medlem kan du for kr. 300,- om året komme ud at sejle hver mandag aften maj-oktober. Derudover længere ture til f.eks. Svendborg eller Flensborg. Vi holder også arrangementer i havnen, arbejdsdage og julekomsammen. Det er altsammen svært hyggeligt.

Som sponsor eller annoncør viser du, at I aktivt støtter vores maritime kulturarv. Det har en god signalværdi. Vi medvirker ved mange begivenheder i byen, og her kan Marna give dit firma lige den ekstra opmærksomhed.

Som sponsor får du selvfølgelig vist dit logo på standeren ved skibet og på hjemmesiden. Kontakt Per Thomsen tlf. 20785697.

Du kan også skrive til os på info@marna.dk, om du vil være medlem, sponsor eller bare er alment interesseret i, hvad vi laver.

Indbetaling af kontingent m.m.

Du kan indbetale på flere måder:

Men uanset hvilken metode du vælger:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN!